Per les escoles de nova creació, 3 anys en barracots són suficients

Demanem a l’Administració els següents compromisos que fins i tot entenem haurien d’estar regulats per llei:
- Que s’asseguri com a premissa la qualitat educativa en totes les fases del procés.
- Que es fixi un termini màxim de 3 anys per a la construcció i posta en servei de l’edifici definitiu.
- Que es planifiquin d’inici el conjunt de les instal·lacions provisionals amb les màximes ampliacions necessàries.
- Que s’articulin sistemes de participació dels pares i mares i de les direccions dels centres amb l’Administració. (Llegir tot el Manifest)

dijous, 17 de març del 2011

Les famílies reclamen solucions als barracons (article de la revista de la FaPaC)

Molts centres educatius catalans continuen pendents d’una resposta per disposar d’una escola definitiva. Les famílies reclamen que els mòduls no s’eternitzin en el temps.

Són instal·lacions amb caràcter provisional i amb data de caducitat, però el cert és que els mòduls  prefabricats, popularment coneguts com barracons, s’han convertit en un problema que s’arrossega en moltes escoles. I és que bona part dels 1.057 mòduls amb què va arrencar el curs funcionen des de fa més de dos anys, temps mitjà que, segons l’administració, hi acostumen a estar els alumnes. “Sembla que hi ha una incapacitat per part de l’administració per entrar en una dinàmica de superació d’aquest mal endèmic del nostre sistema educatiu”, afirma Àlex Castillo, vicepresident de FaPaC. “Entenem que hi hagi aquestes instal·lacions a causa dels canvis demogràfics, però la situació és inexplicable quan es perpetuen”, afegeix.

Llegir més (a la FaPaC)