Per les escoles de nova creació, 3 anys en barracots són suficients

Demanem a l’Administració els següents compromisos que fins i tot entenem haurien d’estar regulats per llei:
- Que s’asseguri com a premissa la qualitat educativa en totes les fases del procés.
- Que es fixi un termini màxim de 3 anys per a la construcció i posta en servei de l’edifici definitiu.
- Que es planifiquin d’inici el conjunt de les instal·lacions provisionals amb les màximes ampliacions necessàries.
- Que s’articulin sistemes de participació dels pares i mares i de les direccions dels centres amb l’Administració. (Llegir tot el Manifest)

dimarts, 28 de juny del 2011

Les escoles en barracons només volen ser com les altres (article de Barris en xarxa)

Barracó per alguns nens i nenes de l’escola pública és una paraula amb què han de conviure dia a dia. Barracons per fer classe, per jugar, per dinar i per tornar a fer classe i per fer, si és possible, activitats extraescolars.
Els pares i mares dels nens i nenes, infants escolaritzats en barracons a Barcelona estan tips de sentir excuses de totes les administracions. Tips de veure com totes les administracions implicades en la construcció de les escoles dels seus fills són insensibles a les seves necessitats.

El què comença com una escola provisional, en molt casos, acaba sent un problema. Aquests centres provisionals aviat esdevenen massificats i els espais comuns es queden petits o desapareixen per posar més barracons -menjador, aula de psicomotricitat, pati, biblioteca.... Cal afegir en ocasions goteres, patis inundats, exposició a vandalisme, activitats que no es poden realitzar per manca d’espai, sorolls i molèsties d’obres que es fan als voltants, i un llarg etcètera.

Vuit escoles dels districtes de Ciutat Vella, Gràcia, Eixample, Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona pateixen tots aquests inconvenients. Més de mil nens i nenes de Barcelona estan escolaritzats en barracons. Alguna d’aquestes escoles ha iniciat l’educació primària sense veure encara la seva escola construïda. Les altres veuen amb angoixa com, amb les notícies que arriben des del Govern de la Generalitat, s’anuncien problemes per veure les construccions aviat.

Llegir més (a Barris en xarxa)