Per les escoles de nova creació, 3 anys en barracots són suficients

Demanem a l’Administració els següents compromisos que fins i tot entenem haurien d’estar regulats per llei:
- Que s’asseguri com a premissa la qualitat educativa en totes les fases del procés.
- Que es fixi un termini màxim de 3 anys per a la construcció i posta en servei de l’edifici definitiu.
- Que es planifiquin d’inici el conjunt de les instal·lacions provisionals amb les màximes ampliacions necessàries.
- Que s’articulin sistemes de participació dels pares i mares i de les direccions dels centres amb l’Administració. (Llegir tot el Manifest)

dijous, 7 d’abril de 2011

1.073 alumnes en barracons, un diàleg complex entre famílies i administració (notícia de BTV)

A Barcelona hi ha 1.073 alumnes de primària que estudien en edificis prefabricats, anomenats popularment barracons. Les famílies es queixen del retard en la construcció dels centres i reclamen solucions immediates, mentre que l’Administració considera que no són instal·lacions deficitàries i elabora un pla estratègic a llarg termini.

Verure més (a BTV)