Per les escoles de nova creació, 3 anys en barracots són suficients

Demanem a l’Administració els següents compromisos que fins i tot entenem haurien d’estar regulats per llei:
- Que s’asseguri com a premissa la qualitat educativa en totes les fases del procés.
- Que es fixi un termini màxim de 3 anys per a la construcció i posta en servei de l’edifici definitiu.
- Que es planifiquin d’inici el conjunt de les instal·lacions provisionals amb les màximes ampliacions necessàries.
- Que s’articulin sistemes de participació dels pares i mares i de les direccions dels centres amb l’Administració. (Llegir tot el Manifest)

divendres, 1 d’abril de 2011

Manifest per limitar la durada dels barracots (article de l'Avui)

Les famílies de set escoles de Barcelona volen que es fixi un termini de tres anys.

Fixar un termini màxim de tres anys d'implantació dels barracots als centres escolars. Aquest és l'objectiu d'una plataforma, impulsada per les AMPA (les associacions de mares i pares d'alumnes) de set escoles de Barcelona, que la pròxima setmana lliuraran al Departament d'Ensenyament un manifest.

Llegir més (a l'Avui)