Per les escoles de nova creació, 3 anys en barracots són suficients

Demanem a l’Administració els següents compromisos que fins i tot entenem haurien d’estar regulats per llei:
- Que s’asseguri com a premissa la qualitat educativa en totes les fases del procés.
- Que es fixi un termini màxim de 3 anys per a la construcció i posta en servei de l’edifici definitiu.
- Que es planifiquin d’inici el conjunt de les instal·lacions provisionals amb les màximes ampliacions necessàries.
- Que s’articulin sistemes de participació dels pares i mares i de les direccions dels centres amb l’Administració. (Llegir tot el Manifest)

dimarts, 5 d’abril de 2011

La xarxa d'escoles en "barracots" vol que els alumnes estudiïn en mòduls com a màxim 3 anys (notícia de Districtes.info)

Les associacions de mares i pares de les escoles La Maquinista, Can Fabra i Congrés Indians han signat el manifest “Per les escoles de nova creació 3 anys en barracots són suficients”.

Llegir més (a Districtes.info)