Per les escoles de nova creació, 3 anys en barracots són suficients

Demanem a l’Administració els següents compromisos que fins i tot entenem haurien d’estar regulats per llei:
- Que s’asseguri com a premissa la qualitat educativa en totes les fases del procés.
- Que es fixi un termini màxim de 3 anys per a la construcció i posta en servei de l’edifici definitiu.
- Que es planifiquin d’inici el conjunt de les instal·lacions provisionals amb les màximes ampliacions necessàries.
- Que s’articulin sistemes de participació dels pares i mares i de les direccions dels centres amb l’Administració. (Llegir tot el Manifest)

dilluns, 27 de febrer de 2012

Reunió de l’AFA L'Univers amb la Regidora del Districte i el Regidor d’Ensenyament (notícia a la web de l'AFA L'Univers)

Aquest passat divendres representants de l’AFA L'Univers varen tenir una nova reunió amb representants de l’ajuntament. Concretament la trobada es va fer amb Gerard Ardanuy, regidor d’educació i vicepresident del Consorci d’Educació de Barcelona, i la regidora del Districte de Gràcia, Maite Fandos.

L’ajuntament va defensar que l’escola és de la Generalitat i que l’ha de finançar i construir la Generalitat. Insisteixen que han prioritzat amb el govern autonòmic la inversió per l’escola l’Univers, juntament amb la de Can Fabra i els Encants. L’AFA va demanar de fer una trobada conjunta ajuntament i AFA amb Jordi Roig, Director General de Centres Públics de la Generalitat i la petició va ser recollida pel regidor d’eduació que mirarà d’agendar aquesta reunió.

El projecte executiu en curs, necessari per licitar, adjudicar i iniciar l’obra, en aquests moments està esperant que es decideixi qui gestiona el parking que es construirà al mateix solar. Està previst que d’aquí a un més aquest aspecte quedi resolt i es pugui acabar el projecte executiu i cedir el solar a la Generalitat.

Llegir més (a la web de l'AFA L'Univers)